Tài nguyên

Công cụ giao dịch

Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.

 

Lịch kinh tế

GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
23:50 JPY Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)   2.4% 1.6%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
05:00 SGD Industrial Production (MoM) (Jan)   3.0% -1.7%
05:00 SGD Industrial Production (YoY) (Jan)   4.5% -2.5%
07:00 NOK Unemployment Rate (Jan)     3.5%
08:00 EUR Spanish PPI (YoY)     -6.3%
09:00 GBP BoE Breeden Speaks         
11:00 GBP BoE MPC Member Pill Speaks         
11:00 GBP CBI Distributive Trades Survey (Feb)   -33 -50
11:25 BRL BCB Focus Market Readout      
13:00 USD Building Permits   1.470M 1.493M
13:00 USD Building Permits (MoM)   -1.5% 1.8%
13:30 CAD Corporate Profits (QoQ)     4.7%
13:30 CAD Manufacturing Sales (MoM)       -0.7%
13:30 CAD Wholesale Sales (MoM)       0.3%
13:55 EUR French 12-Month BTF Auction     3.477%
13:55 EUR French 3-Month BTF Auction     3.838%
13:55 EUR French 6-Month BTF Auction     3.746%
15:00 USD New Home Sales (MoM) (Jan)     8.0%
15:00 USD New Home Sales (Jan)   680K 664K
15:30 USD Dallas Fed Mfg Business Index (Feb)     -27.4
16:30 USD 3-Month Bill Auction     5.230%
16:30 USD 6-Month Bill Auction     5.100%
18:00 USD 2-Year Note Auction     4.365%
18:00 USD 5-Year Note Auction     4.055%
23:30 JPY CPI, n.s.a (MoM) (Jan)     -0.1%
23:30 JPY National Core CPI (YoY) (Jan)   1.9% 2.3%
23:30 JPY National CPI (YoY) (Jan)     2.6%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:01 GBP BRC Shop Price Index (YoY)     2.9%
05:30 NOK Consumer Confidence (Q1)     -33.50
07:00 EUR GfK German Consumer Climate (Mar)   -28.5 -29.7
07:45 EUR French Consumer Confidence (Feb)     91
08:30 HKD Exports (MoM) (Jan)     11.0%
08:30 HKD Imports (MoM) (Jan)     11.6%
08:30 HKD Trade Balance     -59.9B
09:00 EUR M3 Money Supply (YoY) (Jan)   0.3% 0.1%
09:00 EUR Loans to Non Financial Corporations (Jan)     0.4%
09:00 EUR Private Sector Loans (YoY)   0.4% 0.3%
10:10 EUR Italian 6-Month BOT Auction     3.770%
11:00 EUR France Jobseekers Total     2,825.2K
11:30 BRL Current Account (USD) (Jan)     -5.80B
11:30 BRL Foreign direct investment (USD) (Jan)     -0.39B
12:00 MXN Trade Balance (Jan)     4.242B
12:00 MXN Trade Balance (USD) (Jan)     1.856B
12:00 BRL Mid-Month CPI (MoM) (Feb)     0.31%
12:00 BRL Mid-Month CPI (YoY) (Feb)     4.47%
13:30 USD Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan)     0.6%
13:30 USD Durable Goods Orders (MoM) (Jan)   -4.5% 0.0%
13:30 USD Durables Excluding Defense (MoM) (Jan)     0.5%
13:30 USD Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Jan)     0.3%
13:40 GBP MPC Member Ramsden Speaks         
13:55 USD Redbook (YoY)     3.0%
14:00 USD House Price Index (YoY) (Dec)     6.6%
14:00 USD House Price Index (MoM) (Dec)   0.3% 0.3%
14:00 USD House Price Index (Dec)     417.4
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Dec)     0.1%
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Dec)   6.0% 5.4%
14:00 USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Dec)     -0.2%
15:00 USD CB Consumer Confidence (Feb)   114.0 114.8
15:00 USD Richmond Manufacturing Index (Feb)   -4 -15
15:00 USD Richmond Manufacturing Shipments (Feb)     -15
15:00 USD Richmond Services Index (Feb)     4
15:30 USD Dallas Fed Services Revenues (Feb)     -3.6
15:30 USD Texas Services Sector Outlook (Feb)     -9.3
16:00 EUR German Buba Balz Speaks         
16:30 USD Atlanta Fed GDPNow (Q1)     2.9% 2.9%
18:00 USD 7-Year Note Auction     4.109%
21:30 USD API Weekly Crude Oil Stock     7.168M
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:30 AUD Construction Work Done (QoQ) (Q4)   0.8% 1.3%
00:30 AUD Monthly CPI Indicator (YoY) (Jan)   3.50% 3.40%
01:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision   5.50% 5.50%
01:00 NZD RBNZ Monetary Policy Statement      
01:00 NZD RBNZ Rate Statement      
02:00 NZD RBNZ Press Conference         
05:00 JPY Coincident Indicator (MoM)     1.6%
05:00 JPY Leading Index (MoM)   1.9% -1.3%
05:00 JPY Leading Index   110.0 108.1
08:30 HKD GDP (QoQ) (Q4)   0.5% 0.1%
08:30 HKD GDP (YoY) (Q4)   4.3% 4.1%
09:00 EUR Italian Business Confidence (Feb)     88.3
09:00 EUR Italian Consumer Confidence (Feb)     96.4
09:00 CHF ZEW Expectations (Feb)     -19.5
10:00 GBP 7-Year Treasury Gilt Auction      
10:00 EUR Business and Consumer Survey (Feb)   96.6 96.2
10:00 EUR Business Climate (Feb)     -0.40
10:00 EUR Consumer Confidence (Feb)   -15.5 -16.1
10:00 EUR Consumer Inflation Expectation (Feb)     11.9
10:00 EUR Selling Price Expectations (Feb)     4.6
10:00 EUR Services Sentiment (Feb)     8.8
10:00 EUR Industrial Sentiment (Feb)     -9.4
10:10 EUR Italian 10-Year BTP Auction     3.69%
10:10 EUR Italian 5-Year BTP Auction     3.14%
11:00 BRL IGP-M Inflation Index (MoM) (Feb)     0.07%
11:30 BRL Bank lending (MoM)     1.4%
12:00 USD MBA 30-Year Mortgage Rate     7.06%
12:00 USD MBA Mortgage Applications (WoW)     -10.6%
12:00 USD MBA Purchase Index     133.6
12:00 USD Mortgage Market Index     181.6
12:00 USD Mortgage Refinance Index     427.0
12:00 EUR Spanish Business Confidence     -5.6
13:30 USD Core PCE Prices (Q4)     2.00% 2.00%
13:30 USD Corporate Profits (QoQ) (Q4)       3.7%
13:30 USD GDP (QoQ) (Q4)     3.3% 4.9%
13:30 USD GDP Price Index (QoQ) (Q4)     1.5% 3.3%
13:30 USD GDP Sales (Q4)     3.2% 3.6%
13:30 USD Goods Trade Balance (Jan)     -88.10B -87.89B
13:30 USD PCE Prices (Q4)     1.7% 2.6%
13:30 USD Real Consumer Spending (Q4)     2.8% 3.1%
13:30 USD Retail Inventories Ex Auto (Jan)       0.4%
13:30 USD Wholesale Inventories (MoM)     0.0% 0.4%
13:30 CAD Average Weekly Earnings (YoY) (Dec)     4.10%
13:30 CAD Current Account (Q4)   -1.8B -3.2B
14:00 EUR ECB McCaul Speaks         
15:30 USD Crude Oil Inventories     3.514M
15:30 USD EIA Refinery Crude Runs (WoW)     0.031M
15:30 USD Crude Oil Imports     -0.434M
15:30 USD Cushing Crude Oil Inventories     0.741M
15:30 USD Distillate Fuel Production     0.095M
15:30 USD EIA Weekly Distillates Stocks     -4.009M
15:30 USD Gasoline Production     -0.146M
15:30 USD Heating Oil Stockpiles     -0.351M
15:30 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)      
15:30 USD Gasoline Inventories     -0.294M
17:00 USD FOMC Member Bostic Speaks         
17:30 BRL Foreign Exchange Flows     0.218B
17:45 USD FOMC Member Williams Speaks         
23:50 JPY Foreign Bonds Buying     -560.8B
23:50 JPY Foreign Investments in Japanese Stocks     382.0B
23:50 JPY Industrial Production (MoM) (Jan)     -7.3% 1.4%
23:50 JPY Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Feb)     -6.2%
23:50 JPY Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Mar)     2.2%
23:50 JPY Large Retailers' Sales (MoM)     -2.9%
23:50 JPY Large Scale Retail Sales YoY (YoY) (Jan)     3.0%
23:50 JPY Retail Sales (YoY) (Jan)   2.3% 2.1%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 NZD ANZ Business Confidence (Feb)     36.6
00:00 NZD NBNZ Own Activity (Feb)     25.6%
00:30 AUD Building Capital Expenditure (MoM) (Q4)     0.7%
00:30 AUD Housing Credit (Jan)     0.4%
00:30 AUD Plant/Machinery Capital Expenditure (QoQ) (Q4)     0.5%
00:30 AUD Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q4)   0.3% 0.6%
00:30 AUD Private Sector Credit (MoM) (Jan)   0.4% 0.4%
00:30 AUD Retail Sales (MoM) (Jan)     1.7% -2.7%
02:00 SGD Bank Lending     793.7B
02:00 NZD M3 Money Supply (Jan)     413.0B
03:35 JPY 2-Year JGB Auction     0.075%
05:00 JPY BoJ Core CPI (YoY)   2.5% 2.6%
05:00 JPY Construction Orders (YoY) (Jan)     0.4%
05:00 JPY Housing Starts (YoY) (Jan)   -7.7% -4.0%
06:00 ZAR M3 Money Supply (YoY) (Jan)     7.63%
06:00 ZAR Private Sector Credit (Jan)     4.94%
06:30 EUR French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q4)   0.0% 0.0%
07:00 GBP Nationwide HPI (MoM)     0.7%
07:00 GBP Nationwide HPI (YoY)     -0.2%
07:00 EUR German Retail Sales (YoY) (Jan)     -1.7%
07:00 EUR German Retail Sales (MoM) (Jan)   0.5% -1.6%
07:00 NOK Core Retail Sales (MoM) (Jan)     -0.9%
07:45 EUR French Consumer Spending (MoM) (Jan)   -0.1% 0.3%
07:45 EUR French CPI (YoY) (Feb)       3.1%
07:45 EUR French CPI (MoM) (Feb)     0.7% -0.2%
07:45 EUR French GDP (YoY)   0.7% 0.6%
07:45 EUR French GDP (QoQ) (Q4)   0.0% -0.1%
07:45 EUR French HICP (YoY)       3.4%
07:45 EUR French HICP (MoM)       -0.2%
07:45 EUR French PPI (MoM) (Jan)     0.1%
07:45 EUR PPI (YoY) (Jan)     -0.90%
08:00 CHF KOF Leading Indicators (Feb)   102.0 101.5
08:00 CHF Official Reserves Assets (Jan)     724.4B
08:00 CHF GDP (QoQ) (Q4)   0.2% 0.3%
08:00 CHF GDP (YoY) (Q4)     0.3%
08:00 EUR Spanish CPI (YoY) (Feb)     2.8% 3.4%
08:00 EUR Spanish CPI (MoM) (Feb)       0.1%
08:00 EUR Spanish HICP (MoM) (Feb)       -0.2%
08:00 EUR Spanish HICP (YoY) (Feb)       3.5%
08:30 HKD M3 Money Supply (Jan)     1.9%
08:55 EUR German Unemployment Change (Feb)   7K -2K
08:55 EUR German Unemployment Rate (Feb)   5.8% 5.8%
08:55 EUR German Unemployment (Feb)     2.694M
08:55 EUR German Unemployment n.s.a. (Feb)     2.805M
09:00 EUR Italian Industrial Sales (YoY) (Dec)     -3.40%
09:00 EUR Italian Industrial Sales (MoM) (Dec)     -1.00%
09:00 EUR Baden Wuerttemberg CPI (MoM)       0.2%
09:00 EUR Baden Wuerttemberg CPI (YoY) (Feb)       3.2%
09:00 EUR Bavaria CPI (YoY) (Feb)       2.9%
09:00 EUR Bavaria CPI (MoM) (Feb)       0.2%
09:00 EUR Brandenburg CPI (YoY) (Feb)       3.7%
09:00 EUR Brandenburg CPI (MoM) (Feb)       0.1%
09:00 EUR German Buba Mauderer Speaks         
09:00 EUR German Buba President Nagel Speaks         
09:00 EUR Hesse CPI (MoM) (Feb)       0.0%
09:00 EUR Hesse CPI (YoY) (Feb)       2.2%
09:00 EUR North Rhine Westphalia CPI (MoM) (Feb)       0.2%
09:00 EUR North Rhine Westphalia CPI (YoY) (Feb)       3.0%
09:00 EUR Saxony CPI (MoM) (Feb)       0.4%
09:00 EUR Saxony CPI (YoY) (Feb)       3.5%
09:00 EUR Spanish Current account (Dec)     2.77B
09:00 NOK Central Bank Currency Purchase (Mar)     350.0M
09:30 GBP BoE Consumer Credit (Jan)     1.197B
09:30 GBP M3 Money Supply (Jan)     2,998.2B
09:30 GBP M4 Money Supply (MoM) (Jan)   0.3% 0.5%
09:30 GBP Mortgage Approvals (Jan)   52.00K 50.46K
09:30 GBP Mortgage Lending (Jan)     -0.83B
09:30 GBP Net Lending to Individuals   1.9B 0.4B
09:30 ZAR PPI (YoY) (Jan)     4.0%
09:30 ZAR PPI (MoM) (Jan)     -0.6%
10:00 EUR Italian Trade Balance Non-EU (Jan)     8.33B
10:00 INR Federal Fiscal Deficit (Jan)     9,822.78B
11:30 INR RBI Monetary and Credit Information Review      
11:30 BRL Budget Balance     -193.430B
11:30 BRL Gross Debt-to-GDP ratio (MoM)     74.3%
12:00 MXN Unemployment Rate (Jan)     2.80%
12:00 MXN Unemployment Rate n.s.a. (Jan)     2.60%
12:00 INR GDP Annual   7.3% 7.2%
12:00 INR GDP Quarterly (YoY) (Q3)     7.6%
12:00 INR Infrastructure Output (YoY) (Jan)     3.8%
12:00 BRL Unemployment Rate     7.4%
12:00 ZAR Trade Balance (Jan)     14.06B
13:00 EUR German CPI (MoM) (Feb)     0.5% 0.2%
13:00 EUR German CPI (YoY) (Feb)     2.6% 2.9%
13:00 EUR German HICP (MoM) (Feb)       -0.2%
13:00 EUR German HICP (YoY) (Feb)     2.8% 3.1%
13:30 USD Continuing Jobless Claims     1,862K
13:30 USD Core PCE Price Index (MoM) (Jan)   0.4% 0.2%
13:30 USD Core PCE Price Index (YoY) (Jan)     2.9%
13:30 USD Initial Jobless Claims     201K
13:30 USD Jobless Claims 4-Week Avg.     215.25K
13:30 USD PCE Price index (YoY) (Jan)     2.6%
13:30 USD PCE price index (MoM) (Jan)   0.3% 0.2%
13:30 USD Personal Income (MoM) (Jan)   0.5% 0.3%
13:30 USD Personal Spending (MoM) (Jan)   0.3% 0.7%
13:30 USD Real Personal Consumption (MoM) (Jan)     0.5%
13:30 CAD GDP Implicit Price (QoQ) (Q4)     1.80%
13:30 CAD GDP (YoY) (Q4)     0.47%
13:30 CAD GDP (QoQ) (Q4)     -0.3%
13:30 CAD GDP (MoM) (Dec)   0.2% 0.2%
13:30 CAD GDP Annualized (QoQ) (Q4)     -1.1%
13:31 CAD GDP (MoM)        
14:00 USD Dallas Fed PCE (Jan)     2.60%
14:45 USD Chicago PMI (Feb)     46.0
15:00 USD Pending Home Sales (MoM) (Jan)     8.3%
15:00 USD Pending Home Sales Index (Jan)     77.3
15:30 USD Natural Gas Storage     -60B
15:31 ZAR Budget Balance (MoM) (Jan)     19.47B
15:50 USD FOMC Member Bostic Speaks         
16:00 USD KC Fed Composite Index (Feb)     -9
16:00 USD KC Fed Manufacturing Index (Feb)     -17
16:30 USD 4-Week Bill Auction     5.285%
16:30 USD 8-Week Bill Auction     5.275%
16:30 USD Atlanta Fed GDPNow (Q1)        
18:15 USD FOMC Member Mester Speaks         
21:30 USD Fed's Balance Sheet     7,582B
21:30 USD Reserve Balances with Federal Reserve Banks     3.523T
21:45 NZD Building Consents (MoM) (Jan)     3.7%
22:00 USD Fed Goolsbee Speaks         
22:00 AUD Judo Bank Australia Manufacturing PMI   47.7 50.1
23:30 JPY Jobs/applications ratio (Jan)   1.27 1.27
23:30 JPY Unemployment Rate (Jan)   2.4% 2.4%
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
00:00 KRW Exports (YoY) (Feb)   0.9% 18.0%
00:00 KRW Imports (YoY) (Feb)   -12.7% -7.8%
00:00 KRW Trade Balance (Feb)   2.39B 0.30B
00:05 NZD RBNZ Gov Orr Speaks         
00:30 JPY au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (Feb)   47.2 48.0
00:30 IDR Nikkei Manufacturing PMI (Feb)     52.9
01:10 USD FOMC Member Williams Speaks         
01:30 CNY Chinese Composite PMI (Feb)     50.9
01:30 CNY Manufacturing PMI (Feb)     49.2
01:30 CNY Non-Manufacturing PMI (Feb)     50.7
01:45 CNY Caixin Manufacturing PMI (Feb)     50.8
04:00 IDR Core Inflation (YoY) (Feb)     1.68%
04:00 IDR Inflation (MoM) (Feb)     0.04%
04:00 IDR Inflation (YoY) (Feb)   2.56% 2.57%
05:00 INR S&P Global India Manufacturing PMI (Feb)     56.5
05:00 JPY Household Confidence (Feb)     38.0
05:30 AUD Commodity Prices (YoY)     -10.4%
07:00 GBP Nationwide HPI (MoM) (Feb)     0.7%
07:00 GBP Nationwide HPI (YoY) (Feb)     -0.2%
07:30 CHF Retail Sales (YoY) (Jan)     -0.8%
08:00 BRL IPC-Fipe Inflation Index (MoM)     0.46%
08:15 EUR HCOB Spain Manufacturing PMI (Feb)     49.2
08:30 CHF procure.ch PMI (Feb)     43.1
08:30 HKD Retail Sales (YoY) (Jan)     7.8%
08:45 EUR HCOB Italy Manufacturing PMI (Feb)     48.5
08:50 EUR HCOB France Manufacturing PMI (Feb)   46.8 43.1
08:55 EUR HCOB Germany Manufacturing PMI (Feb)   42.3 45.5
09:00 EUR Italian Monthly Unemployment Rate (Jan)     7.2%
09:00 NOK Manufacturing PMI (Feb)     50.7
09:00 NOK Unemployment Change (Feb)     69.84K
09:00 NOK Unemployment Rate n.s.a. (Feb)     2.10%
09:00 EUR HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Feb)   46.1 46.6
09:00 ZAR Manufacturing PMI     43.6
09:30 GBP S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Feb)   47.1 47.0
10:00 EUR Italian CPI (MoM) (Feb)     0.3%
10:00 EUR Italian CPI (YoY) (Feb)     0.8%
10:00 EUR Italian HICP (YoY) (Feb)     0.9%
10:00 EUR Italian HICP (MoM) (Feb)     -1.1%
10:00 EUR Core CPI (YoY)     3.0% 3.3%
10:00 EUR Core CPI (MoM)     -0.9%
10:00 EUR CPI (MoM)       -0.4%
10:00 EUR CPI (YoY) (Feb)   2.5% 2.8%
10:00 EUR CPI, n.s.a (Feb)       123.60
10:00 EUR HICP ex Energy & Food (YoY) (Feb)     3.6%
10:00 EUR HICP ex Energy and Food (MoM)     -0.6%
10:00 EUR Unemployment Rate (Jan)   6.4% 6.4%
11:00 EUR Car Registration (YoY) (Feb)     7.30%
11:00 EUR Car Registration (MoM) (Feb)     -16.00%
11:00 BRL GDP (QoQ) (Q4)     0.1%
11:00 BRL GDP (YoY) (Q4)     2.0%
11:30 INR FX Reserves, USD      
12:00 ZAR Total Vehicle Sales (YoY)     -3.80%
12:15 ZAR Total Vehicle Sales     41.64K
13:00 BRL S&P Global Manufacturing PMI (Feb)     52.8
14:00 GBP BoE MPC Member Pill Speaks         
14:30 CAD S&P Global Canada Manufacturing PMI (Feb)     48.3
14:45 USD S&P Global US Manufacturing PMI (Feb)   51.5 50.7
15:00 USD Construction Spending (MoM) (Jan)   0.2% 0.9%
15:00 USD ISM Manufacturing Employment (Feb)     47.1
15:00 USD ISM Manufacturing New Orders Index (Feb)     52.5
15:00 USD ISM Manufacturing PMI (Feb)   49.1 49.1
15:00 USD ISM Manufacturing Prices (Feb)     52.9
15:00 USD Michigan 1-Year Inflation Expectations (Feb)   3.0% 2.9%
15:00 USD Michigan 5-Year Inflation Expectations (Feb)   2.9% 2.9%
15:00 USD Michigan Consumer Expectations (Feb)   78.4 77.1
15:00 USD Michigan Consumer Sentiment (Feb)   79.6 79.0
15:00 USD Michigan Current Conditions (Feb)   81.5 81.9
15:00 MXN S&P Global Mexico Manufacturing PMI (Feb)     50.20
15:30 USD FOMC Member Bostic Speaks         
18:00 USD Atlanta Fed GDPNow (Q1)        
18:00 USD U.S. Baker Hughes Oil Rig Count      
18:00 USD U.S. Baker Hughes Total Rig Count      
18:00 BRL Trade Balance     6.53B
18:30 USD FOMC Member Daly Speaks         
20:30 GBP CFTC GBP speculative net positions     46.3K
20:30 USD CFTC Aluminium speculative net positions     4.0K
20:30 USD CFTC Copper speculative net positions     -15.9K
20:30 USD CFTC Corn speculative net positions     -266.1K
20:30 USD CFTC Crude Oil speculative net positions     191.9K
20:30 USD CFTC Gold speculative net positions     140.3K
20:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative net positions     25.6K
20:30 USD CFTC Natural Gas speculative net positions     -153.9K
20:30 USD CFTC S&P 500 speculative net positions     -218.5K
20:30 USD CFTC Silver speculative net positions     22.4K
20:30 USD CFTC Soybeans speculative net positions     -160.3K
20:30 USD CFTC Wheat speculative net positions     -44.6K
20:30 CAD CFTC CAD speculative net positions     -0.9K
20:30 MXN CFTC MXN speculative net positions     96.0K
20:30 CHF CFTC CHF speculative net positions     -9.9K
20:30 AUD CFTC AUD speculative net positions     -81.9K
20:30 BRL CFTC BRL speculative net positions     16.5K
20:30 JPY CFTC JPY speculative net positions     -120.8K
20:30 NZD CFTC NZD speculative net positions     6.6K
20:30 EUR CFTC EUR speculative net positions     68.0K
21:00 MXN Fiscal Balance (Jan)     -291.23B
GMT Loại tiền tệ Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó Quan trọng
13:00 SGD S&P Global Singapore PMI (Feb)     50.7

Máy chủ VPS dùng cho giao dịch ngoại hối

Máy chủ riêng ảo (VPS) của chúng tôi khả dụng cho tất cả khách hàng mới và hiện tại duy trì số dư tối thiểu là $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD trong tài khoản giao dịch. Cho phép các Robot tự giao dịch cài đặt và hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, bất cứ khi nào thị trường mở cửa. VPS được cung cấp với sự hợp tác của Beeks FX, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp VPS. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối và muốn truy cập vào một trong những dịch vụ VPS nhanh nhất trong ngành, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để tìm hiểu thêm.

CAPTCHA

Các tính năng chính

 • Miễn phí cho các tài khoản duy trì số dư $4000 hoặc tương đương bằng EUR, GBP hoặc SGD
 • Tăng tốc độ giao dịch
 • Không yêu cầu số lot đã giao dịch
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trực tiếp với công ty đặt máy chủ
 • Tương thích với các Robot tự giao dịch
 • Có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • Giảm độ trễ
 • Giảm trượt
 • Cải thiện số lượng tick

Thông số kỹ thuật

 • 1152 MB Ram
 • 1 vCPU
 • Ổ cứng 17gb
 • Windows 2012 (tối thiểu)

Pip là gì?

Pip là biến động giá tối thiểu của công cụ được định giá. Tại ICM, chúng tôi cung cấp định giá năm chữ số để cho phép khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc tăng giá và biến động nhỏ hơn trên thị trường. Ví dụ, thay vì định giá với bốn chữ số. tức là EURUSD 1.3151/1.3153, chúng tôi định giá cặp này ở mức phí chênh lệch thấp hơn 1.3 là 1.31508 / 1.31524.

Lot là gì?

Lot ngoại hối là số lượng tiền tệ bạn mua hoặc bán. Ví dụ: nếu bạn giao dịch 100.000 đô la thì 100.000 đô là quy mô của giao dịch. Một lot ngoại hối miêu tả quy mô giao dịch ở một định dạng khác. Trong ví dụ này, một lot tiêu chuẩn sẽ đại diện cho 100.000 đồng tiền bất kỳ.

EUR 100,000 = 1 lot Euro tiêu chuẩn

ICM cung cấp đòn bẩy 1:200. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy, nó cũng có thể chống lại các nhà đầu tư. Ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của một trong các giao dịch của bạn di chuyển chống lại bạn, đòn bẩy sẽ làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng. Để giúp giảm khả năng xảy ra tình huống như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường thực hiện một phong cách giao dịch bao gồm việc sử dụng các lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Để tăng độ chính xác, vui lòng đảm bảo các số đã nhập ở định dạng bắt buộc và bao gồm số lượng chữ số chính xác. Ví dụ: nếu EUR/USD được báo giá ở 5 chữ số thay vì 4.

Định dạng sai: 1.3151 / 1.3153

Định dạng đúng: 1.31508 / 1.31524

Để tính toán điểm xoay, bạn phải lấy giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong nền tảng MetaTrader 4, bằng cách sử dụng 'Crosshair' (dấu + ở góc trên cùng bên trái) và di chuyển nó trên biểu đồ.

Lệnh điều kiện là gì?

Trailing stop giới hạn mức cắt lỗ đi theo mức giá của lệnh mua hoặc bán. Khi cài đặt lệnh, điểm dừng cho phép các nhà giao dịch duy trì lệnh mở của họ và tiếp tục thu lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng mong muốn của họ. Sau khi các điểm dừng đã được cố định, chúng không cần phải được thay đổi theo cách thủ công, không giống như lệnh dừng lỗ.

Lệnh điều kiện có hoạt động khi ngoại tuyến không?

Khi một lệnh điều kiện đang được đặt, hãy đảm bảo rằng ứng dụng MetaTrader 4 đang chạy và thiết bị của bạn được kết nối với internet, vì thiết bị sẽ chỉ hoạt động khi bạn trực tuyến. Khi nền tảng giao dịch bị đóng, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ bị hủy kích hoạt và lệnh cắt lỗ của bạn sẽ vẫn hoạt động nếu được đặt trước lệnh dừng.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối, micro lots là một cách lý tưởng để bạn tham gia vào thị trường biến động nhanh và thú vị với doanh thu trên 5 nghìn tỷ đô một ngày. Trong giao dịch ngoại hối, kích thước hợp đồng tối thiểu cho một tài khoản micro là 0,01 lot, tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Tại ICM, mọi nhà giao dịch đều được đối xử bình đẳng bất kể quy mô tiền gửi của họ và chúng tôi cung cấp loại hình giao dịch này cho tất cả khách hàng, đồng thời có sẵn trên cả nền tảng MT4 demo và live của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện môi trường giao dịch của bạn và cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản trực tiếp 

Tính năng chính

 • Bắt đầu và dừng theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu sau vài phút
 • Bạn có thể ngừng theo dõi nhà cung cấp tín hiệu bất kỳ lúc nào
 • Theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc để đa dạng hóa các chiến lược của bạn
 • Các giao dịch được liên kết trực tiếp với nền tảng của chính khách hàng và tiếp tục được thực hiện ngay cả khi họ ở xa hệ thống của mình
 • Có sẵn phiên bản demo miễn phí trước phát hành trực tiếp

Cách tiếp cận tín hiệu giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu

Các nhà giao dịch ICM chuyên nghiệp cũng có thể tùy chọn sử dụng các tín hiệu giao dịch của mình. Chỉ cần đăng ký trở thành "Người bán" tại đây bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bán tín hiệu cho hàng nghìn người đăng ký trên khắp thế giới. Xin lưu ý, mặc dù không có chi phí đăng ký liên quan, nhưng sẽ mất 30 ngày để MetaQuotes xem xét lịch sử giao dịch của bạn trước khi khoản phí được thêm vào dịch vụ của bạn.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hữu ích của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp tín hiệu: Hướng dẫn người dùng

Các tín hiệu giao dịch có an toàn không?

Phần mềm MetaQuotes đảm bảo mỗi giao dịch có một chữ ký điện tử để ngăn giao dịch bị sao chép không chính xác. Các giao dịch được kích hoạt bởi tín hiệu của nhà cung cấp sẽ được sao chép trên tài khoản của người đăng ký để phản ánh các quy tắc quản lý tiền mà nhà cung cấp tín hiệu sử dụng. Các nhà cung cấp tín hiệu được trả một khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Làm cách nào để chọn nhà cung cấp tín hiệu?

Nói chung, nếu một nhà cung cấp tín hiệu đã thực hiện 100 giao dịch trở lên thì đó có thể được xem là một tài khoản đang hoạt động. Khách hàng nên biết về tỷ lệ rủi ro drawdown, nếu mức thấp hơn 30% được cho là lý tưởng.

Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tỷ lệ lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ lợi nhật đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo phương pháp rủi ro cao. Cũng nên theo dõi các nhà cung cấp tín hiệu với tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng đạt đến mức cao trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể giao dịch theo cách thức rủi ro cao. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu có phí đáng tin cậy hơn về lâu dài. Nếu bạn chọn một bên cung cấp tín hiệu có phí để mua tín hiệu, bạn có thể tin tưởng rằng tín hiệu này đã được xác minh bởi MetaQuotes sau 30 ngày thử nghiệm. Đó là quy trình mà tất cả các nhà giao dịch phải làm nếu họ muốn thu phí cho các tín hiệu của họ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro bằng các tín hiệu giao dịch?

Để quản lý rủi ro, hãy coi mỗi giao dịch như một giao dịch riêng lẻ và đảm bảo các thông số cũng được thiết lập để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Phát triển một chiến lược để quyết định lượng tài khoản của bạn sẽ được dành riêng cho từng nhà cung cấp tín hiệu. Đồng thời đảm bảo chiến lược chứa một kế hoạch thoát cùng với các quy tắc về thời điểm bạn sẽ ngừng theo dõi từng tín hiệu.

Lưu ý
MetaQuotes Software Corp là một công ty phát triển phần mềm bên thứ ba đáng tin cậy, tuy nhiên thông tin được cung cấp không nên được coi là lời khuyên giao dịch. ICM cung cấp cơ hội cho khách hàng theo dõi các tín hiệu giao dịch để hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch của họ, tuy nhiên mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu cần được đánh giá độc lập. ICM sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

 

cAlgo (cTrader Automate) là một giải pháp giao dịch theo thuật toán được tích hợp nguyên bản với cTrader, hoạt động trơn tru cùng với tất cả các chức năng khác của nền tảng. Các nhà giao dịch có thể xây dựng rô bốt giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh bằng ngôn ngữ C# bằng cách sử dụng API cTrader, tất cả được xây dựng từ một nền tảng được trang bị các công cụ cần thiết để kiểm tra hiệu quả và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

  CFD và Spot FX là các sản phẩm phức tạp có đòn bẩy nên rủi ro mất tiền nhanh. 71,31% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc tìm hiểu rõ hoạt động của CFD và Spot FX và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không. Đọc thêm
  Đọc thêm
  Mail Gọi điện Chat Whatsapp