Sumber

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

CABLE

Istilah yang digunakan di pasaran pertukaran asing untuk kadar USD/GBP.

CALENDAR SPREAD

Posisi pilihan yang terdiri daripada pembelian dan penjualan dua kontrak pilihan yang sama dan pada harga mogok yang sama tetapi dengan tarikh luput yang berbeza.

CALL OPTION (PILIHAN PANGGILAN)

Pilihan yang memberikan hak kepada pemegang, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli instrumen yang mendasari pada harga yang ditentukan dalam jangka masa yang tetap.

CANCEL (BATAL)

Membatalkan pesanan kerja di pasaran.

CAPITAL (MODAL)

Wang yang dilaburkan ke dalam sesebuah syarikat.

CAPITAL GAIN (KEUNTUNGAN MODAL)

Apabila sekuriti dijual untuk keuntungan, keuntungan modal adalah perbezaan di antara harga jualan sekuriti dan kos bersihnya.

CAPITAL MARKETS (PASARAN MODAL)

Istilah umum yang merangkumi semua pasaran instrumen kewangan dengan jangka masa lebih daripada satu tahun sehingga matang.

CAPM

Model Penetapan Aset Modal; Teori ekonomi yang menggambarkan hubungan antara risiko dan jangkaan pulangan, dan berfungsi sebagai model untuk harga sekuriti berisiko.

CAR

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah komoditi yang mendasari; satu kontrak komoditi.

CASH COW

Sesebuah syarikat yang menghasilkan jumlah aliran tunai percuma yang stabil dan ketara.

CASH DELIVERY (PENGHANTARAN TUNAI)

Penyelesaian hari yang sama.

CASH FLOW (ALIRAN TUNAI)

Ukuran tunai sebenar yang dihasilkan oleh perniagaan dan bukannya keuntungan perakaunan.

CASH MARKETS (PASARAN TUNAI)

Juga dipanggil sebagai pasaran spot; ini adalah pasaran yang melibatkan penghantaran instrumen dengan segera.

CASH SETTLEMENT (PENYELESAIAN TUNAI)

Kaedah menyelesaikan kontrak hadapan atau opsyen tertentu di mana penjual membayar kepada pembeli nilai tunai komoditi yang diperdagangkan.

CBOE

Pertukaran Pilihan Lembaga Chicago.

CBOT

Lembaga Perdagangan Chicago.

CEILING (SILING)

Harga tertinggi seperti kadar faedah atau faktor angka lain yang dibenarkan dalam transaksi kewangan.

CENTRAL BANK (BANK PUSAT)

Sesebuah bank yang bertanggungjawab untuk mengawal dasar kewangan negara.

CERTIFICATE OF DEPOSIT (SIJIL DEPOSIT)

Sijil boleh niaga dalam bentuk pembawa yang dikeluarkan oleh bank perdagangan sebagai bukti deposit dengan bank tersebut yang menyatakan nilai matang, kadar matang dan kadar faedah yang perlu dibayar.

CHAPTER 11 PROCEEDINGS (PROSIDING BAB 11)

Peruntukan Akta Pembaharuan Kebankrapan di mana penghutang disusun semula oleh mahkamah kerana nilai anggaran penyusunan semula melebihi hasil yang diharapkan daripada kecairannya.

CHAPTER 7 PROCEEDINGS (PROSIDING BAB 7)

Peruntukan Akta Pembaharuan Kebankrapan di mana aset penghutang dicairkan oleh mahkamah kerana penyusunan semula akan gagal mewujudkan perniagaan yang menguntungkan.

CHARTIST (AHLI CARTA)

Seseorang individu yang mengkaji grafik data bersejarah untuk mencari tren dan meramalkan tahap sokongan dan rintangan serta corak kesinambungan dan pembalikan lain.

CLASS (KELAS)

Pilihan jenis yang sama dengan keselamatan asas yang sama.

CLEARING

Prosedur itu adalah rumah penjelasan atau prinsip menjadi pembeli dan/atau penjual, dan bertanggungjawab untuk melindungi pembeli dan penjual dari kerugian kewangan dengan memastikan prestasi pada setiap kontrak.

CLEARING HOUSE

Tambahan kepada bursa niaga hadapan yang mana urus niaga yang dilaksanakan di tingkatnya diselesaikan dengan proses perdagangan sepadan.

CLOSED POSITION (POSISI DITUTUP)

Transaksi yang meninggalkan perdagangan dengan pendedahan bersih sifar ke pasaran berkenaan dengan matawang tertentu.

CME

Chicago Mercantile Exchange atau Pertukaran Barang Dagangan Chicago.

COMEX

Commodity Exchange of New York atau Pertukaran Komoditi New York.

COMMISSION (KOMISEN)

Sesuatu yuran yang boleh broker caj kepada pelanggan untuk urusan mereka.

COMMODITY (KOMODITI)

Komoditi adalah makanan, logam, atau bahan fizikal tetap lain yang pelabur beli atau jual, biasanya melalui kontrak niaga hadapan.

CONDOR

Strategi pilihan yang terdiri daripada kedua-dua meletakkan dan panggilan pada harga strike yang berbeza untuk memanfaatkan rentetan volatiliti yang kecil.

CONFIRMATION (PENGESAHAN)

Proses segera berikutan transaksi di mana pedagang mengesahkan butiran perdagangan.

CONSUMER PRICE INDEX (INDEKS HARGA PENGGUNA)

Ukuran bulanan harga bagi satu set barang dan perkhidmatan pengguna yang ditetapkan, menyediakan ukuran inflasi. Peningkatan CPI biasanya dikaitkan dengan jangkaan kadar faedah jangka pendek yang lebih tinggi dan oleh itu boleh menyokong mata wang dalam jangka pendek.

CONTRACT (KONTRAK)

Perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah mata wang tertentu pada OTC, masa depan atau pilihan untuk bulan tertentu pada masa akan datang.

CONTRACT EXPIRY DATE (TARIKH LUPUT KONTRAK)

Tarikh dagangan terakhir kontrak niaga hadapan atau pilihan.

CORPORATE FINANCE (KEWANGAN KORPORAT)

Proses di mana syarikat meningkatkan modal untuk pertumbuhan dana, pengambilalihan dan sebagainya; pembahagian sebuah bank pelaburan yang menasihatkan pengambilalihan, penggabungan, pertahanan tawaran, penstrukturan semula dan pelupusan.

COST OF LIVING INDEX

Indeks yang mengukur inflasi seperti IHP.

COUNTER PARTY

Parti yang mengambil bahagian dalam transaksi pertukaran.

COUNTER VALUE

Sekiranya mata wang didagangkan berbanding dolar, nilai kaunter akan menjadi nilai dolar urus niaga.

COVER

Sebarang transaksi yang diambil untuk menghadkan pendedahan.

COVERED CALL

Mempunyai kedudukan yang panjang dalam matawang atau aset yang digabungkan dengan kedudukan opsyen panggilan pendek pada mata wang atau aset asas yang sama.

CREDIT RISK (RISIKO KREDIT)

Risiko kerugian disebabkan oleh pihak yang ingkar atau penghutang yang tidak membayar balik, atau secara umumnya risiko kerugian akibat beberapa "peristiwa kredit".

CROSS DEAL (PERJANJIAN SILANG)

Urus niaga tukaran asing yang melibatkan dua matawang yang tidak termasuk Dolar AS atau mata wang asas.

CROSS RATES (KADAR SILANG)

Kadar antara dua matawang yang tidak termasuk Dolar AS atau mata wang asas.

CURRENCY SWAP (SWAP MATAWANG)

Perjanjian untuk menukar siri obligasi pembayaran yang dinyatakan dalam satu mata wang untuk satu siri kewajiban pembayaran yang dinyatakan dalam mata wang yang lain.

CURRENT ACCOUNT (AKAUN SEMASA)

Imbangan bersih baki pembayaran negara (BOP) dan mengandungi item import dan eksport barangan dan perkhidmatan serta pembayaran pemindahan dan pendapatan pelaburan bersih.

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
    Baca selanjutnya
    E-mel Hubungi Chat Whatsapp