Sumber

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

M0

Tunai dalam edaran; hanya digunakan oleh UK.

M1

Tunai dalam edaran ditambah deposit permintaan di bank komersial.

M2

Termasuk deposit permintaan, deposit masa dan dana bersama pasaran wang, tidak termasuk Sijil Deposit (CD) besar.

M3

M2 ditambah dengan deposit masa yang besar, repos matang lebih dari satu hari dan akaun pasaran wang institusi.

M4

M2 ditambah CD yang boleh dirunding.

MACROECONOMICS (MAKROEKONOMI)

Analisis ekonomi negara secara keseluruhan.

MAINTENANCE MARGIN

Margin minimum yang mesti disimpan oleh pelabur dalam simpanan dalam akaun margin setiap masa untuk setiap kontrak terbuka.

MARGIN

Perbezaan antara kadar belian dan jualan; atau deposit permulaan yang dibuat firma broker apabila menubuhkan akaun.

MARGIN CALL

Permintaan untuk dana tambahan akan didepositkan dalam akaun margin untuk memenuhi keperluan margin kerana pergerakan harga yang tidak menentu.

MARGINAL RISK

Risiko bahawa pelanggan menjadi bankrap selepas memasuki kontrak hadapan.

MARK UP

Perbezaan antara harga terendah semasa ditawarkan dan harga yang lebih tinggi yang dikenakan kepada peniaga kepada pelanggan.

MARKED-TO-MARKET

Pengaturan di mana keuntungan atau kerugian pada kontrak niaga hadapan diselesaikan setiap hari.

MARKET AMOUNT (AMAUN PASARAN)

Amaun konvensional diuruskan antara bank.

MARKET IF TOUCHED (MIT)

Pesanan pertukaran yang secara automatik menjadi pesanan pasaran jika harga yang ditentukan dicapai.

MARKET MAKER

Syarikat broker atau bank yang mengekalkan bidaan tegas dan meminta harga dan siap, sanggup, dan mampu membeli atau menjual pada harga yang disebut harga secara umum.

MARKET ON CLOSE (MOC)

Pesanan pertukaran yang diisi sedekat mungkin ke penutupan.

MARKET ORDER

Pesanan untuk membeli atau menjual instrumen kewangan dengan segera pada harga terbaik.

MATIF

Marche a Terme International de France.

MATURITY DATE (TARIKH MATANG)

Hari dagangan terakhir kontrak niaga hadapan.

MEDIUM TERM NOTE

Instrumen hutang korporat yang mempunyai tempoh matang: 9 bulan hingga 1 tahun, lebih dari 1 tahun hingga 18 bulan, lebih daripada 18 bulan hingga 2 tahun, dan lain-lain, sehingga 30 tahun.

MICRO ECONOMICS (EKONOMI MIKRO)

Kajian tentang tingkah laku unit ekonomi kecil seperti pengguna atau isi rumah individu.

MIDDLE OFFICE (PEJABAT TENGAH)

Kumpulan pekerja yang bertanggungjawab untuk mengira keuntungan dan kerugian dan untuk menguruskan risiko.

MID-PRICE (HARGA TENGAH)

Purata harga beli dan jualan.

MINE

Ungkapan digunakan untuk menunjukkan bahawa kesediaan untuk membeli pada kadar yang ditawarkan oleh pihak kaunter.

MINIMUM PRICE FLUCTUATION (NAIK TURUN HARGA MINIMUM)

Peningkatan harga pergerakan harga terkecil mungkin.

MINIMUM RESERVE (RIZAB MINIMUM)

Rizab dikehendaki didepositkan di bank pusat oleh bank perdagangan dan institusi kewangan lain.

MIO

Rujukan pedagang untuk Juta (Million).

MM

Money Market - Pasaran Wang.

MODERN PORTFOLIO THEORY (TEORI PORTFOLIO MODEN)

Prinsip yang diasaskan analisis dan penilaian pilihan portfolio rasional berdasarkan risiko-pulangan bergaji dan kepelbagaian yang efisien.

MOMENTUM INDICATORS (INDIKATOR MOMENTUM)

Petunjuk yang digunakan dalam analisa pasaran untuk mengukur momentum pergerakan harga menaik dan menurun.

MONEY MARKET (PASARAN WANG)

Pasaran untuk sekuriti hutang jangka pendek dengan tempoh matang satu tahun atau kurang dan sering 30 hari atau kurang.

MONEY SUPPLY (BEKALAN WANG)

Jumlah bekalan wang dalam edaran dalam ekonomi negara tertentu pada satu masa tertentu.

MOVING AVERAGE (PURATA PERGERAKAN)

Purata pergerakkan digunakan pada carta untuk menunjukkan sama ada harga instrumen sedang berjalan naik atau turun. Ini adalah istilah analisis teknikal yang bermaksud harga purata instrumen dalam tempoh masa tertentu, digunakan untuk menentukan trend harga dengan merendahkan turun naik yang besar.

MUTUAL FUND (DANA BERSAMA)

Dana terbuka yang dikendalikan oleh sebuah syarikat pelaburan yang mendapatkan wang dari pemegang saham dan melabur dalam sekumpulan aset mengikut satu set objektif.

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
    Baca selanjutnya
    E-mel Hubungi Chat Whatsapp