Sumber

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

ILLIQUID

Keselamatan menjadi tidak cair apabila kekurangan aktiviti perdagangan dalam keselamatan menjadikan sukar untuk dijual tanpa mengambil kerugian besar.

IMF

Sebuah organisasi yang diasaskan pada tahun 1944 untuk mengawasi pengaturan pertukaran negara-negara anggota dan meminjamkan rizab matawang asing kepada ahli-ahli dengan masalah imbangan pembayaran jangka pendek.

IMM

Pasaran Monetari Antarabangsa adalah sebahagian daripada CME yang menyenaraikan sejumlah kontrak niaga hadapan mata wang dan kewangan.

IMPLIED VOLATILITY (VOLATILITI YANG TERSIRAT)

Nilai teori yang direka untuk mewakili turun naik instrumen asas seperti yang ditentukan oleh harga opsyen. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktentuan tersirat ialah harga pelaksanaan, kadar pulangan, tarikh matang dan harga opsyen.

IMPLIED VOLATILITY SKEWS (CONDONG VOLATILITI YANG TERSIRAT)

Volatiliti tersirat berbeza untuk strike pilihan yang berbeza.

IN THE MONEY (DALAM WANG)

Opsyen panggilan adalah dalam wang apabila harga strike kurang daripada harga semasa instrumen yang diasaskan. Put adalah apabila harga strike lebih tinggi.

INCONVERTIBLE CURRENCY (MATA WANG TIDAK BOLEH DITERIMA)

Matawang yang tidak boleh ditukar untuk matawang lain, kerana ini dilarang oleh peraturan pertukaran asing.

INDEX

Komposit statistik yang mengukur perubahan dalam ekonomi atau pasaran kewangan.

INDICATIVE QUOTE (SEBUTAN INDIKATIF)

Harga yang disebut tetapi tidak tegas.

INDUSTRIAL PRODUCTION (PEMBUATAN INDUSTRI)

Penunjuk mengukur output fizikal pembuatan, perlombongan dan utiliti.

INFLATION (INFLASI)

Pergerakan harga barang dan perkhidmatan umum secara keseluruhan secara umum, biasanya seperti yang diukur oleh Indeks Harga Pengguna dan Indeks Harga Pengeluar.

INITIAL MARGIN (MARGIN AWAL)

Jumlah cagaran tunai yang diperlukan oleh firma (broker) untuk didepositkan sebelum membeli atau menjual pada margin IPO Tawaran Awam Permulaan; Jualan saham pertama syarikat kepada orang ramai.

INTER-BANK RATES (KADAR INTER-BANK)

Kadar bidaan dan tawaran di mana bank-bank antarabangsa meletakkan deposit antara satu sama lain.

INTEREST RATE FLOOR (KADAR FAEDAH LANTAI)

Kadar faedah minimum yang boleh dikenakan.

INTEREST RATE OPTIONS (OPSYEN KADAR FAEDAH)

Satu kontrak opsyen yang asas keselamatannya adalah kewajipan hutang.

INTEREST RATE SWAPS (SWAP KADAR FAEDAH)

Perjanjian untuk menukar pendedahan kadar faedah dari terapung kepada tetap atau sebaliknya. Tiada swap prinsipal. Ia adalah aliran tunai faedah yang merupakan pembayaran atau resit yang ditukar.

INTERVENTION

Tindakan yang diambil oleh bank pusat untuk menjejaskan nilai matawangnya.

IN-THE-MONEY

Opsyen panggilan adalah In-the-money jika harga instrumen yang berasaskan lebih tinggi daripada harga laksana/strike. Opsyen put adalah In-the-money jika harga instrumen berasaskan berada di bawah harga laksana/strike. Pilihan sedemikian mempunyai nilai intrinsik.

INTRA DAY POSITION (POSISI HARIAN INTRA)

Kedudukan terbuka yang biasanya dikawal oleh penutup hari.

INTRINSIC VALUE (NILAI INTRINSIK)

Amaun yang mana pilihan adalah In-the-money. Nilai intrinsik adalah perbezaan di antara harga pelaksanaan dan harga instrumen yang diasaskan.

IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING)

Tawaran awam permulaan; Jualan saham pertama syarikat kepada orang ramai.

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
    Baca selanjutnya
    E-mel Hubungi Chat Whatsapp