Sumber

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

EASING (MEROSOT)

Penurunan harga atau harga kadar yang sederhana.

EBIT (Earnings before Interest and Taxes)

Pendapatan sebelum Faedah dan Cukai.

EBITD (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES AND DEPRECIATION)

Pendapatan sebelum Faedah, Cukai dan Susut Nilai.

EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION)

Pendapatan sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai dan Pelunasan.

ECB

Bank pusat Eropah; Ditubuhkan untuk memantau dasar monetari dari 11 negara yang telah memeluk ke Euro dari mata wang tempatan mereka.

ECONOMIC INDICATOR (PETUNJUK EKONOMI)

Statistik yang dikeluarkan oleh badan kerajaan yang menunjukkan aliran ekonomi semasa seperti kadar pertumbuhan, jualan runcit, pekerjaan, dan sebagainya ...

EMPLOYMENT RATE (KADAR PEKERJAAN)

Peratusan tenaga buruh yang digunakan.

EPS (EARNINGS PER SHARE)

Keuntungan setiap syer; Keuntungan syarikat dibahagikan dengan bilangan saham tertunggak.

EQUILIBRIUM EXCHANGE 

Kadar tukar di mana permintaan bagi matawang adalah sama dengan pembekalan matawang dalam ekonomi.

EQUITY (EKUITI)

Nilai dolar baki akaun dagangan, dengan anggapan kecairannya adalah pada harga pasaran semasa.

EUROCURRENCY

Mata wang yang didepositkan oleh syarikat dan kerajaan persekutuan di bank di luar negara mereka sendiri, biasanya matawang negara bukan Eropah yang disimpan di Eropah.

EURODOLLARS

Deposit dalam denominasi Dolar Amerika Syarikat di bank-bank di luar Amerika Syarikat.

EUROPEAN OPTION (PILIHAN EROPAH)

Pilihan yang boleh dilaksanakan hanya pada tarikh tamat tempohnya bukannya sebelum tarikh tersebut.

EUROPEAN UNION (KESATUAN EROPAH)

Kumpulan negara secara rasmi dikenali sebagai Komuniti Eropah.

EXCHANGE CONTROL (KAWALAN PERTUKARAN)

Sistem mengawal aliran masuk dan aliran keluar pertukaran asing.

EXCHANGE RATE (KADAR PERTUKARAN)

Harga matawang satu negara yang dinyatakan dalam matawang negara lain.

EXECUTION (PELAKSANAAN)

Proses menyelesaikan pesanan untuk membeli atau menjual suatu instrumen.

EXERCISE NOTICE (NOTIS PELAKSANAAN)

Pemberitahuan rasmi bahawa pemegang panggilan (atau put) pilihan untuk membeli (atau menjual) keselamatan yang berasaskan pada harga pelaksanaan.

EXERCISE PRICE (HARGA PELAKSANAAN)

Harga di mana pemegang opsyen boleh membeli atau menjual instrumen yang berasaskan.

EXERCISE VALUE (NILAI PELAKSANAAN)

Amaun keuntungan antara harga strike dan pelaburan yang berasaskan apabila opsyen dilaksanakan.

EXOTIC (EKSOTIK)

Matawang atau pilihan yang kurang diperdagangkan.

EXPIRATION DATE (TARIKH TAMAT TEMPOH)

Tarikh terakhir selepas pilihan itu tidak dapat dilaksanakan lagi.

EXPIRATION MONTH (BULAN TAMAT TEMPOH)

Bulan di mana pilihan tamat tempoh.

EXPIRY DATE (TARIKH LUPUT)

Tarikh terakhir di mana sesuatu pilihan boleh dibeli atau dijual.

EXPOSURE (PENDEDAHAN)

Keadaan tertakluk kepada sumber risiko.

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
    Baca selanjutnya
    E-mel Hubungi Chat Whatsapp