Sumber

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

OECD

Organisasi antarabangsa membantu kerajaan menangani cabaran ekonomi, sosial dan tadbir urus ekonomi global.

OFFER (TAWARAN)

Harga di mana penjual sanggup menjual.

OFFERED MARKET (PASARAN TAWARAN)

Keadaan sementara di mana tawaran melebihi bidaan.

OFFERING MEMORANDUM (MEMORANDUM TAWARAN)

Dokumen yang menggariskan terma sekuriti yang akan ditawarkan dalam penempatan persendirian.

OFFSET

Penutupan atau pembubaran kedudukan/posisi.

OFF-SHORE

Operasi institusi kewangan yang walaupun terletak secara fizikal di sesebuah negara, tidak mempunyai kaitan dengan sistem kewangan negara itu.

OMNIBUS ACCOUNT (AKAUN OMNIBUS)

Akaun dikekalkan oleh satu broker dengan yang lain di mana semua akaun lama itu digabungkan dan dibawa hanya dalam namanya, dan bukannya ditetapkan secara berasingan.

OPEN INTEREST

Jumlah bilangan opsyen atau kontrak niaga hadapan yang belum ditutup dengan mengimbangi atau dipenuhi oleh penghantaran.

OPEN MARKET COMMITTEE (JAWATANKUASA PASARAN TERBUKA)

Sama seperti Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan.

OPEN MARKET OPERATIONS (OPERASI PASARAN TERBUKA)

Operasi Bank Dunia di pasaran mempengaruhi pengaruh pertukaran dan kadar faedah.

OPEN POSITION (POSISI TERBUKA)

Kedudukan yang belum ditutup.

OPTION (OPSYEN)

Hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli (memanggil) atau menjual (meletakkan) sejumlah spesifik saham, komoditi, mata wang, indeks, atau hutang tertentu, pada harga tertentu (harga strike) selama jangka waktu tertentu OTC (Over-the Counter); Sekuriti yang tidak didagangkan di bursa.

OPTION CLASS (KELAS OPSYEN)

Opsyen jenis yang sama seperti dikatakan sebagai kelas yang sama.

OPTION SERIES (SIRI OPSYEN)

Semua opsyen kelas yang sama mempunyai harga laksana/strike dan tamat tempoh yang sama.

OTC

Over-the-Counter; Over-the-Counter; Sekuriti yang tidak didagangkan di bursa.

OUT-OF THE MONEY

Opsyen panggilan yang harga strike lebih tinggi daripada harga pasaran asas, atau opsyen putar yang harga strike lebih rendah daripada harga pasaran asasnya.

OVER BOUGHT

Secara teknikal harga yang terlalu tinggi, dan oleh itu pembetulan teknikal dijangka.

OVER SOLD

Secara teknikal harga yang terlalu rendah, dan oleh itu pembetulan teknikal ke arah atas dijangka.

OVER THE COUNTER

Lihat OTC.

OVERNIGHT (SEMALAMAN)

Perjanjian dari hari ini sehingga hari perniagaan berikutnya.

OVERNIGHT LIMIT (HAD SEMALAMAN)

Kedudukan panjang atau pendek bersih dalam satu atau lebih mata wang yang boleh dilakukan peniaga ke dalam hari urusniaga berikutnya.

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
    Baca selanjutnya
    E-mel Hubungi Chat Whatsapp