Sumber

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

RALLY

Kenaikan harga pasaran yang ketara berikutan penurunan.

RANGE (JULAT)

Tinggi dan rendah harga transaksi mata wang, sekuriti atau komoditi dalam jangka masa tertentu.

RATE (KADAR)

Harga satu mata wang dari segi mata wang lain.

RATING (PENILAIAN)

Penilaian terhadap kualiti kredit isu hutang syarikat oleh agensi penarafan. Pelabur dan penganalisis menggunakan penilaian untuk menilai risiko pelaburan.

RATIO CALENDAR SPREAD (SPREAD KALENDAR NISBAH)

Menjual lebih banyak opsyen jangka pendek daripada opsyen kematangan yang lebih panjang pada harga mogok yang sama.

RATIO SPREAD (SPREAD NISBAH)

Membeli kuantiti opsyen tertentu dan menjual kuantiti yang lebih besar daripada opsyen wang.

REACTION (REAKSI)

Pembalikan trend semasa dalam pergerakan harga. Istilah ini paling sering digunakan untuk menggambarkan penurunan selepas tempoh kenaikan harga.

REAL

Kadar faedah yang telah diselaraskan untuk menghapuskan kesan inflasi.

REAL GDP

Model inflasi yang diselaraskan oleh Inflasi Produk Domestik Kasar.

REAL TIME (MASA NYATA)

Sebutan masa sebenar adalah salah satu yang menyatakan bidaan atau tawaran terkini..

RECESSION (KEMELESETAN)

Tempoh kemelesetan ekonomi secara am; khususnya penurunan dalam KDNK untuk dua atau lebih suku berturut-turut.

REINVESTMENT RATE (KADAR PELABURAN SEMULA)

Kadar di mana faedah yang diperolehi atas pinjaman boleh dilaburkan semula. Kadar ini mungkin tidak menarik tahap kepentingan yang sama dengan jumlah prinsipal.

REPO

Kontrak di mana penjual sekuriti pendapatan tetap seperti Bil Perbendaharaan bersetuju untuk membelinya kembali pada masa dan harga yang ditentukan.

REPO RATE (KADAR REPO)

Kadar belian balik pembelian semula perjanjian.

REPURCHASE AGREEMENT (PERJANJIAN PEMBELIAN SEMULA)

Lihat Repo

RESERVE REQUIREMENT (KEPERLUAN RIZAB)

Nisbah rizab kepada deposit, dinyatakan sebagai pecahan, yang ditetapkan oleh pihak berkuasa perbankan negara.

RESERVES (RIZAB)

Dana yang diketepikan untuk kecemasan atau keperluan masa hadapan yang lain; Rizab rasmi adalah untuk memastikan bahawa kerajaan boleh memenuhi kewajipan jangka terdekat.

RESISTANCE POINT (TITIK RINTANGAN)

Harga yang diiktiraf oleh penganalisis teknikal sebagai harga yang berkemungkinan akan menghasilkan rebound tetapi jika pecah kemungkinan akan mengakibatkan pergerakan harga yang signifikan.

RETAIL PRICE INDEX (INDEKS HARGA RUNCIT)

RPI; penunjuk inflasi yang mengukur perubahan dalam kos bakul barangan runcit tetap.

RETAIL SALES (JUALAN RUNCIT)

Pengukuran bulanan semua barangan yang dijual oleh peruncit berdasarkan sampel kedai runcit pelbagai jenis dan saiz; selalunya ukuran keyakinan pengguna.

RETURN ON EQUITY (PULANGAN KE ATAS EKUITI)

Petunjuk keuntungan. Ditentukan dengan membahagikan pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir oleh ekuiti pemegang saham biasa.

RETURN ON INVESTMENT (PULANGAN PELABURAN)

Angka merit yang digunakan untuk membantu membuat keputusan pelaburan modal. ROI dikira dengan mempertimbangkan manfaat tahunan dibahagikan dengan jumlah pelaburan.

REUTER DEALING

Sistem untuk perdagangan yang diiktiraf antara bank yang beroperasi sejak awal 1980-an.

REVALUATION (PENILAIAN SEMULA)

Perubahan, biasanya peningkatan, dalam kadar pertukaran tetap negara sebagai hasil rasmi.

REVERSAL (PEMBALIKAN)

Perubahan dalam trend umum pasaran.

RISK MANAGEMENT (PENGURUSAN RISIKO)

Proses menganalisis pendedahan kepada risiko dan menentukan cara terbaik menangani pendedahan tersebut.

RISK REVERSAL (RISIKO PEMBALIKAN)

Gabungan pembelian meletakkan pilihan dengan penjualan pilihan panggilan. Meletakkan had bawah, manakala panggilan menghadkan terbalik.

ROLLOVER

Pertukaran semalaman, khususnya hari perniagaan akan datang terhadap hari perniagaan berikut (juga dipanggil Tomorrow Next, disingkat Tom-Next).

ROUND TURN

Transaksi yang lengkap melibatkan kedua-dua pembelian dan penjualan berikutnya, atau penjualan yang diikuti dengan pembubaran pembelian.

RUNNING A POSITION (MELAKSANAKAN POSISI)

Menjaga kedudukan terbuka dengan harapan keuntungan spekulatif.

    CFDs and Spot FX are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.31% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs and Spot FX work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Baca selanjutnya
    Baca selanjutnya
    E-mel Hubungi Chat Whatsapp